Privacyverklaring

Thee met Tara respecteert je privacy en persoonlijke levenssfeer. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens Thee met Tara gebruikt en hoe Thee met Tara deze opslaat, beschermt en verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website: www.theemettara.nl. Thee met Tara gebruikt en verwerkt je persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met Tara@theemettara.nl.

1. Toepassing
Thee met Tara is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Thee met Tara is gevestigd te (6663 NA) Lent aan de Andalusiëstraat 118 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78558670.

2. Persoonsgegevens
Thee met Tara verwerkt verschillende persoonsgegevens, die te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Thee met Tara verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
• Bedrijfsnaam;
• Voor- en achternaam;
• Vestigingsadres;
• Factuuradres;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• KvK-nummer;
• Offertenummer;
• Factuurnummer;
• Betaalgegevens;
• Social media accountnamen.

3. Hoe verkrijgt Thee met Tara jouw persoonsgegevens?
Thee met Tara verkrijgt bovenstaande gegevens omdat je deze zelf actief aan Thee met Tara verstrekt in een (kennismakings)gesprek, via e-mail, telefonisch, via het contactformulier op de website of via social media en/of omdat je toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens.

4. Doeleinden
Communicatie
Indien je contact opneemt met Thee met Tara, dan ontvangt Thee met Tara jouw persoonsgegevens, zoals je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Offertes
Wanneer je een offerte opvraagt bij Thee met Tara, dan worden je (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, offertenummer en KvK-nummer (indien van toepassing) verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jou een correcte offerte toe te sturen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst.

Uitoefening dienstverlening
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Thee met Tara, verwerkt Thee met Tara je (bedrijfs)naam, vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer (indien van toepassing) en social media accountnamen. Zonder deze gegevens kan Thee met Tara haar dienstverlening niet uitoefenen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie
Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt Thee met Tara jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, factuurnummer, e-mailadres, KvK-nummer (indien van toepassing), openstaand saldo en betaalgegevens. Zonder deze gegevens kan je betaling niet verwerkt worden. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst en op grond van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Nieuwsbrieven en/of e-mails
Om ervoor te zorgen dat jij nieuwsbrieven en/of e-mails kunt ontvangen van Thee met Tara, worden je (bedrijfs)naam en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrieven en/of mails, worden je gegevens verwijderd.

Klachten
Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Thee met Tara, verwerkt Thee met Tara (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer (indien van toepassing) en factuurnummer (indien van toepassing). Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Recensies
Om het mogelijk te maken een recensie te kunnen plaatsen over de dienstverlening van Thee met Tara, worden je (bedrijfs)naam en e-mailadres (voor zover van toepassing) verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van Thee met Tara worden geplaatst uit commercieel belang. Deze gegevens mogen worden verwerkt, omdat je deze zelf actief verstrekt aan Thee met Tara.

5. Leeftijd
Thee met Tara heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Thee met Tara kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Thee met Tara raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Thee met Tara zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kan je contact opnemen via tara@theemettara.nl. De gegevens zullen dan verwijderd worden.

6. Bewaartermijn
Thee met Tara bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren (zoals beschreven in artikel 4) waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Thee met Tara is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Thee met Tara deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren. Thee met Tara verwijdert overige persoonsgegevens na een periode van 5 jaar na het einde van de overeenkomst. Recensies worden pas verwijderd nadat Thee met Tara een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

7. Persoonsgegevens delen met derden
Thee met Tara verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. Thee met Tara zal jouw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.
Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Thee met Tara, sluit Thee met Tara een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Je gegevens worden gedeeld met de volgende derden:
• Hosting van de website;
• WordPress;
• Boekhouder;
• Virtueel Assistent;
• Mailservers;
• Telefoondiensten;
• Betaaldiensten.

8. Jouw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou de volgende rechten:
Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien.
Wijziging
Als je op basis van inzage je persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij Thee met Tara tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
Gegevensoverdracht
Wanneer jij je gegevens bij een andere aanbieder wilt onder brengen, zal Thee met Tara jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking
Wanneer Thee met Tara persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te treken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het leveren van informatie en diensten.
Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Om gebruik te maken van je rechten kun je jouw verzoek sturen naar tara@theemettara.nl. Je verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld, en uiterlijk binnen 30 dagen. Indien Thee met Tara niet aan je verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. Thee met Tara is gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

9. Beveiliging
Thee met Tara neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Thee met Tara heeft de volgende maatregelen genomen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie.
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
• Versleutelde Back-ups;
• NDA (indien van toepassing).

Als je toch het idee hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Thee met Tara via tara@theemettara.nl.

10. Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Thee met Tara neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

11. Links
Op deze website kunnen links naar andere websites staan. Thee met Tara is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Thee met Tara adviseert je dan ook adviseren om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

12. Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.
Thee met Tara gebruikt de volgende cookies:

Technische of functionele cookies
Technische cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Thee met Tara dat de website gemakkelijk te bezoeken is. Deze cookies mogen worden geplaatst zonder dat je hier toestemming voor geeft.

Marketing/tracking cookies
Marketing- en tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Social media buttons
Op de website van Thee met Tara zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Dor middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Thee met Tara heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je persoonsgegevens dien die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

13. Geplaatste cookies

Technische/functionele cookies

Google reCHAPTHA: (voor spampreventie)
Naam Retentie Functie
rc::a Permanent Om onderscheid te maken tussen mensen en robots
rc::c Sessie Om onderscheid te maken tussen mensen en robots

Diversen:
Naam Retentie Functie
wc_cart_hash_# Permanent Doel wordt onderzocht
wc_fragments_# Sessie Doel wordt onderzocht

Marketing/tracking cookies

Facebook:
Naam Retentie Functie
_fbp 3 maanden Om relevante advertenties te tonen
fr 3 maanden Om relevante advertenties te tonen
tr Sessie Om relevante advertenties te tonen
datr 2 jaar Om fraude te voorkomen

Google:
Naam Retentie Functie
NID 6 maanden Bevat unieke ID om gebruikersvoorkeuren en andere informatie op te slaan.
ANID 1 jaar Om relevante advertenties te tonen
1P_JAR 30 dagen Draagt informatie over hoe de website gebruikt wordt en op basis van deze informatie worden relevante advertenties getoond.
__Secure-3PAPISID 2 jaar Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante advertenties te tonen
__Secure-3PSID 2 jaar Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante advertenties te tonen
__Secure-3PSIDCC 2 jaar Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om relevante advertenties te tonen

Toestemming
Wanneer je de website van Thee met Tara voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Thee met Tara toestemming om alle cookies te gebruiken, zoals omgeschreven in dit artikel. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kun je aangeven dat bepaalde cookies niet meer geplaatst mogen worden. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

14. Wijziging van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 28 april 2021. De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Thee met Tara om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf. Op de website van Thee met Tara vind je altijd de meest recente versie. In de nieuwsbrief van Thee met Tara word je ook op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Tara

Advertising strateeg

Als advertising strateeg help ik ondernemers een bedrijf te creëren die niet afhankelijk is van hun online aanwezigheid 

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.

FOTOGRAFIE DOOR:    ANOUK MARTENS    &   EVA BOURS